Un plànol de Premià de Mar de 1849

Durant les meves investigacions del orígens de Premià de Mar he descobert un plànol que es va fer amb motiu específic del cadastre. Hi ha dibuixades amb detall totes les parcel·les i finques amb expressió no només dels noms dels propietaris sinó quines classes de cultius hi havia ( bàsicament cereals i vinyes) i les seus rendiments. Arriba a concretar que hi havia 328.000 ceps de vinya, 639 garrofers, 111 oliveres, 10 pereres, 18 figueres i 8 cireres.

D’altre banda també hi consten les cases que hi havia i la contribució que havien de pagar.

Fins ara es el plànol més antic de que tinc noticia. El següent seria el de 1861 que correspon al primer projecte d’urbanització on ja es senyalen les alineacions dels carrers, etc.

Vull compartir amb tots els que m’heu animat a seguir investigant, els aspectes més destacats i les impressions a primera vista del plànol, del que estic fent un estudi molt més extens.

  1. Carrer de L'Església. Aquest carrer començava al Camí Ral i passant pel que es ara jardí de Can Comas, anava a la dreta fins l’actual núm. 21-23 de Prat de la Riba on pujava recte fins davant de l’església acabant en el racó on actualment hi ha un garatge.
  2. Caminet. Els pagesos que baixaven de Premià de dalt als seus camps en arribar a l’alçada del cementiri en comptes de seguir riera avall trencaven cap a l’actual carrer de la plaça. A això en deien el caminet, que seguia avall fins aproximadament on ara es el carrer del Pilar. Allà seguia en direcció a Mataró uns 50 metres on tornava a agafar direcció al mar fins aproximadament la Gran Via. ( Recordeu que la casa núm. 143 de la gran Via a la banda de muntanya hi ha tres esglaons que ens indiquen que el nivell abans era mes alt. Allà hi havia el marge del dit caminet. D’allí per l’actual plaça de la foneria i fent un angle de 45 º anava cap a l’actual Masia Ribas.( aquesta inclinació encara es pot veure avui en la finca que fa cantonada entre Elisenda de Montcada i Romà Piera).
  3. premia

  4. Camí Ral. En tot al Camí Ral només hi surten 12 cases. Això ens vol dir que no es considerava un bon lloc per edificar massa arran del mar. Eren dues cases al començament a costat de la riera, dos cases més tocant al carrer de l’esglèsia; seguia l’hostal, enganxat a quatre cases ( avui carrer Sant Josep) i Can Manent amb les dues cases que tenia al angle est tocant a l’actual carrer de la plaça.
  5. Carrer de la Carretera. Actualment només en queda un reconet amb tres cases ( que per cert una té el núm. 72 a la façana) però abans rebia aquest nom tot el que avui es C/Lesmes Ruiz i fins c/Sant Pere. En total eren 35 cases
  6. Cases fora del nucli. El nucli de població era molt reduït i no hi havia edificacions entre mig dels camps de conreu. Hem de pensar que molts propietaris eren de Premià de Dalt i baixaven a conrear els camps. Només hi havia dues cases fora ,una era Can Faya a la riera limítrofa de Vilassar de Mar i l’altre Can Amell de baix a Camp de Mar aprop de l'edifici de la Guardia Civil. Totes les altres cases de pagès que coneixem son posteriors a 1900.( Can Fontanills, Can Tarté, Ca l’Estevet, La casa de les nines, etc)
  7. La riera era una vertadera frontera, a part de ser el camí natural per anar i venir de Premià de Dalt. A la banda de Masnou es tardà molts anys a edificar. Fins i tot l’antiga estació del tren estava al costat de Mataró de la riera.
  8. Límit superior. No hi havia cap casa més amunt del carrer de Sant Cristòfol, on només hi havia 4 cases a tocar del que avui es carrer de la plaça, que era un simple pas per arribar a les dites cases des de la plaça de l’església.
  9. L’església era de dimensions mes reduïdes d’ara, de planta quadrada, de manera que la porta era l’actual però no quedava adossada, ni arribava a l’actual Ajuntament.

Adjunto la relació de propietaris de les finques amb les contribucions que pagaven, i la llista dels propietaris de les cases.