Podem veure un exemple en aquestes 5 cases del carrer Angel Guimerà, on es veu la disposició inicial de cada solar.
La casa ocupava l'extrem nord de la parcela, amb una petita eixida al darrera..
Davant de la casa calia deixar un pas d'accés a les cases que s'anaven construint en línia. Aquest pas es va convertir en el carrer actual.
A l'altre costat del carrer queda el pati o l'hort on solia haver-hi un pou i una basa per rentar la roba.
Pasat el temps, cap a 1850 aquestes parceles davant la casa també van començar-se a edificar.

Les primeres coonstruccions a Premià de Mar.

Cases edificades abans de 1700 fins ara només tinc constància de Can Manent, de l'Hostal d'en Manent, i dues cases de pescadors la de Bartomeu Balla i la d'en Roig.

En el període que va de 1700 a 1725 era una mica dificil que ningú penses en edificar doncs la guerra de Felip V va aturar totes les inciatives. Després va començar mica en mica la construcció de cases com podeu veure en el quadre del final.

La figura jurídica era establir-se o fer un establiment, document notarial pel qual una persona cedia a l'altre un solar amb la obligació d'edificar-lo i pagar una renda anual, com si pagués un lloger pel solar, però la casa la feia el comprador.

Les dades que segueixen les he trobat llegint els protocols dels notaris de Vilassar i de Mataró, que estan dipositats a l'arxiu Comarcal de Mataró i a l'Arxiu de la Corona d'Aragó ( els anteriors a l'any 1800).

Podem obsevar també que fins uns anys després de la guerra de independència no comencen a establir-se a Premià gent d'altres oficis que no siguin pescadors. Podem pensar doncs que es a partir de 1820-25 que comença a tenir vida de poble. Abans d'aixó sembla que només hi havia pescadors i la botiga, fleca, taverna i hostal d'en Manent que tenia l'exclusiva del comerç en 100 passes a la rodona. La resta d'activitats; fusters, manyars, sabaters, etc. eren els de sempre i continuaven a Premià de Dalt.

Totes les cases es feien d'un cos, o d'un solar. No calia explicar més, tothom sabia el que era una casa, i les cases eren iguals. En aquella època no era un element diferenciador, no marcava un status. Les mides aproximades eren: de 5 metres d'ampla per 20 de llargaria. I la disposició sobre el terreny era la mateixa.

Qui fa la casa:
ofici
any
en terres de:
Jaume Mas pescador
1727
Josep Cisa
Jeroni Badia pescador
1733
Francesc Macià
Llorens Mas pescador
1741
Miquel Estrader
Jacint Alsina pescador
1742
Pau Manent
Agustí Cisa pescador
1742
Pau Manent
Francesc Moragas pescador
1743
Pau Manent
Francesc Riera pescador
1745
Antonia Monsalvo vda. Franquesa
Jacint Terri pescador
1745
Antonia Monsalvo vda. Franquesa
Marian Serra pescador
1746
Pau Manent
Marian Riera pescador
1748
Antonia Monsalvo
Francesc Serraculi pescador
1748
Jacint Terri
Pau Moragas pescador
1748
Jacint Terri
Felix Bruguera pescador
1749
Teresa Terri
Jacint Riera pescador
1750
Antonia Monsalvo vda. Franquesa
Pau Villar pescador
1750
Antonia Monsalvo vda. Franquesa
Pau Mateu Alsina pescador
1751
Bernat Cisa
Jacint Alsina pescador
1752
Pau Manent
Isidre Tió pescador
1753
Felix Bruguera
Pere Roig pescador
1753
Felix Bruguera
Llorens Mas pescador
1753
Pau Manent
Lluis Cisa Banquet pescador
1755
Miquel Manent
Miquel Cisa pescador
1756
Bartomeu Roig
Joan Quintana pescador
1757
Bartomeu Roig
Jacint Tió pescador
1757
Bartomeu Roig
Julià Alsina pescador
1758
Antonia Monsalvo vda. Franquesa
Josep Gurri pescador
1758
Antonia Monsalvo vda. Franquesa
Pere Estrader pescador
1760
Pau Bruguera
Salvador Gasch pescador
1760
Bartomeu Roig
Maurici Cisa Banquet pescador
1761
Maria Parella vda Pau Riera
Josep Serra pescador
1761
Maria Parella vda Pau Riera
Maria Parella pescador
1761
Maria Parella vda Pau Riera
Maria Parella pescador
1761
Maria Parella vda Pau Riera
Salvador Mas pescador
1769
Josep Roselló
Damià Fontrodona pescador
1769
Josep Roselló
Jeroni Martí pescador
1769
Josep Roselló
Pau Moaragas pescador
1769
Josep Roselló
Joan Constansó pescador
1769
Josep Roselló
Josep Mateu Alsina pescador
1772
Joan Franquesa
Angel Constansó pescador
1775
Josep Roselló
Sever Cardona pescador
1775
Josep Roselló
Francesc Moragas pescador
1775
Josep Roselló
Josep Maymús pescador
1775
Josep Roselló
Pere Cisa pescador
1775
Jacint Tió
Pau Cisa pescador
1776
Josep Roselló
Cristòfol Argimón pescador
1781
Bernat Riera
Josep Font Ramentol pescador
1782
Josep Cisa Banquet
Josep Argimón pescador
1782
Josep Cisa Banquet
Vicens Arolas pescador
1783
Josep Cisa Banquet
Jaume Cisa Banquet pescador
1783
Josep Cisa Banquet
Jaume Roldós pescador
1783
Josep Cisa Banquet
Josep Mateu Alsina pescador
1783
Jaume Manent
Josep Gurri pescador
1783
Jaume Manent
Salvador Riera pescador
1783
Jaume Manent
Jaume Font Cirés pescador
1783
Jaume Manent
Lluis Cisa Banquet pescador
1783
Jaume Manent
Francesc Constansó pescador
1785
Jaume Manent
Josep Argimón pescador
1785
Jaume Manent
Bernat Cisa pescador
1785
Jaume Manent
Grau Cisa pescador
1785
Jaume Manent
Joan Cisa pescador
1785
Jaume Manent
Josep Mas pescador
1786
Esperança vda Bernat Riera
Jaume Serra pescador
1786
Esperança vda Bernat Riera
Josep Xivillé pescador
1786
Esperança vda Bernat Riera
Agustí Cisa pescador
1798
Pau Riera
Pere Amat pescador
1799
Pau Riera
Miquel Cisa Puig pescador
1799
Pau Riera
Llorens Mas Buxó pescador
1799
Pau Riera
Jona Font Mas pescador
1799
Pau Riera
-------------Esglesia------  
1799
Jaume Manent
Flor Cisa pescador
1800
Pau Riera
Isidre Maristany pescador
1801
Pau Cisa
Tomàs Maristany pescador
1801
Pau Cisa
Teresa Riera= Flor Cisa pescador
1802
Pau Riera
Llorens Font pescador
1803
Pau Riera
Rosa Riera= Juame Cisa pescador
1803
Pau Riera
Eulalia Alsina  
1804
Pau Riera
Josep Serra pescador
1804
Pau Riera
Paula Rosell=Francesc Fontrodona pescador
1804
Pau Riera
Pere Cisa pescador
1805
Joan B Franquesa
Margarida Argimon  
1806
Pau Riera
Francesc Vilà  
1811
Pau Riera
Marian Serra  
1812
Pau Riera
Pau Cisa Castro pescador
1814
Rosa Castro, vda Josep Cisa
Jaume Roig pescador
1814
Joan B Franquesa
Bartomeu Cisa pescador
1814
Joan B Franquesa
Vicens Cisa Banquet pescador
1814
Joan B Franquesa
Miquel Maymús pescador
1814
Joan B Franquesa
Felicià LLoveras pescador
1814
Joan B Franquesa
Josep Maymús pescador
1814
Joan B Franquesa
Francesc Argimón pescador
1814
Joan B Franquesa
Simó Riera pescador
1814
Joan B Franquesa
Pere Alsina Buquet pescador
1814
Joan B Franquesa
Sever Alsina  
1817
Pau Riera
Joan Cisa pescador
1817
Francesca vda Pau Riera
Pau Estrader  
1817
Francesca vda Pau Riera
Salvador Cisa Banquet pescador
1819
Pere Estrader
Pere Torras Cisa pescador
1819
Pere Estrader
Pere Cisa pescador
1820
Joan B Franquesa
Pau Fontrodona negociant
1820
Teresa Riera vda Josep Gurri
Simó Alsina Gurri pescador
1820
Teresa Riera vda Josep Gurri
Sever Cisa Alsina pescador
1820
Teresa Riera vda Josep Gurri
Jaume Comas pescador
1820
Teresa Riera vda Josep Gurri
Jaume Comas pescador
1820
Teresa Riera vda Josep Gurri
Pere Cisa paleta
1820
Teresa Riera vda Josep Gurri
Pau Estival pescador
1821
Marià Gurri
Joan Riera Gurri pescador
1821
Marià Gurri
Joan Ros, de Masnou ferrer
1822
Francesc Manent
Josep Lloveras pescador
1824
Sever Alsina
Bartomeu Alsina Guardiola pescador
1824
Pau Alsina
Miquel Font patró
1824
Francesc Manent
Joan Estrader pescador
1824
Francesc Manent
Josep Font patró
1824
Francesc Manent
Pau Moragas mariner
1824
Francesc Manent
Lluis Moragas mariner
1824
Francesc Manent
Bernat Font patró
1824
Francesc Manent
Pau Cisa pescador
1825
Francesc Manent
Josep Mas, de Olost sastre
1825
Francesc Manent
Rosa Espinàs=Pau Rosell mariner
1825
Francesc Manent
Jaume Riera mariner
1825
Salvador Estival
Francesc Constansó comerciant
1825
Salvador Estival
Llorens Cisa pescador
1825
Salvador Estival
Josep Claramunt cafetero
1825
Salvador Estival
Bartomeu Cisa Mitjans marinero
1826
Pere Cisa
Miquel Cisa Cisa patró
1826
Pau Roldós
Rosa Arolas=Anton Codina mariner
1826
Pau Roldós
Bonaventura Bertran mariner
1827
Pau Roldós
Jacint Gelpi mariner
1827
Pau Roldós
Nicolau Gelpi mariner
1827
Pau Roldós
Francesc Riera mariner
1827
Pau Roldós
Mateu Alsina mariner
1827
Pau Roldós
Cristòfol Cisa Gasch mariner
1827
Pau Roldós
Josep Cisa Gasch negociant
1827
Pau Roldós
Marià Cisa Gasch negociant
1827
Pau Roldós
Jacint Bertran mariner
1827
Pau Roldós
Pau Giralt fuster
1828
Nicolau Gelpi
Bonaventura Alsina pescador
1828
Nicolau Gelpi
Francesc Fontrodona negociant
1832
Pere Font
Pau Roldos mestre
1833
Eulalia Riera
Pere i Jaume Cisa  
1833
Pau Roldos
Miquel Cisa Fontcuberta  
1836
Miquel Mas
Anton Moragas  
1836
Miquel Moragas
Pau Antich negociant
1842
Salvador Estival Mas
Pau Antich negociant
1842
Salvador Estival Mas
Agusti Argimón mariner
1842
Salvador Estival Mas
Joan Font pilot
1842
Salvador Estival Mas
Salvador Cisa patró
1842
Salvador Estival Mas
Juan Comas Morot paleta
1842
Salvador Estival Mas
Juan Comas Morot paleta
1842
Salvador Estival Mas
Tomàs Font patró
1842
Salvador Estival Mas
Jaume Estival Riera mariner
1842
Salvador Estival Mas
Pau Estival negociant
1842
Salvador Estival Mas