Els remences de Premià. Any 1448

 

En el llibre de M.Mercè Homs Brugarolas, “ El sindicat remença de 1448”  he trobat els noms dels pagesos de remença que el 7 de desembre de 1448 va ser convocats a l’església del poble, per tal de sindicar-se.

La convocatòria es va fer a 553 pobles de la Catalunya Vella amb la protecció del Rei Alfons, conegut amb el nom de: El Magnànim.

La lluita va continuar fins 1486 en que hi ha la famosa sentència arbitral de Guadalupe, en temps ja del rei Ferran el catòlic.

 

A la convocatòria de Premià varen ser aquets 12:

 

Pere Sala

Bernat Cisa, batlle del poble

Miquel Soler

Bartomeu Riera, alias Vives

Bernat Sala, alias Dorcha

Bartomeu Figuera

Andreu Amigo

Bernat Font

Bartomeu Pardal

Bernat Costa

Narcisa, muller de Jaume Draper, hereva de Ponç Ferrer

i Bernat Rosell

 

 

A continuació copio la transcripció del document original que fa la autora de llibre: M.Merce Homs i Brugaroles:

aa