Les primeres cases de pescadors a Premià de Mar.

Encara queden algunes de les primeres cases construïdes a Premià de Mar, casi totes feien 28x70 pams. Es a dir la façana del carrer era entre 26 i 28 pams, i la fondària entre 65-70 pams. Era el que en deien un cos de casa. Si era més gran es deia una casa de dos cossos. I per exemple la Masia de Can Manent era de tres cossos.

La façana tenia una porta i una petita finestra just a sobre de la porta. Posteriorment en època de mes esplendor, cap a 1870 la majoria de cases van incorporar una finestra a la planta baixa.

A part de les cases que encara queden sense finestra a la planta baixa ( veure fotos al final d'aquesta pàgina ) podem veure que el portal i la finestra petita de dalt son de pedra tallada. En canvi la finestra gran de la planta no te el marc de pedra tallada. També podem observar que moltes cases que es veuen fetes idèntiques pel que fa a mides, portal, teulada, en arribar a les finestra de la planta tenen mides diferents.

Des del començament les cases tenen un petit pati darrera i un hort al davant separat pel vial que donava pas a les altres cases i que es va acabar convertint en carrer.

Les primeres cases de Premià de Mar no eren arran del mar sinó separades del mateix pel camí ral i per uns terrenys propis de cada casa. Aquesta primera línia de mar era on avui trobem el carrer S. Josep, S. Pere, S. Francesc, i la mateixa Masia de Can Manent guarda una distancia fins el Camí Ral. Aquest fet es comú a altres pobles del Maresme.