El notari Miquel Vila de Vilassar de Dalt.

Va actuar de notari durant més de 60 anys en una època que no hi havia notaris ni a Masnou ni Premiá i per tant es el testimoni de la vida econòmica i social de la comarca. Això no exclou que altres documents es signessin davant de notaris de Mataró.

Aquí hi ha els documents que he localitzat que fan referència a gent de Premià i permeten reconstruir històries familiars, de les finques o dels regidors que hi havia. Des del document més senzill com un particular que fa uns poders, una àpoca o rebut de pagament fins a plets judicials.

Sovint quan parla de vendes en realitat només es tractava de préstecs encoberts doncs l’Església no permetia el cobrament d’interessos. S’acostumaven a hipotecar algunes finques com a garantia. També veureu que sovint fa referència a "partidas" com camps de sant pere, la romaguera, torrent d’en bruga, etc.

Quan escric per exemple "grau rosell=maria font" vol dir que el document son els capítols matrimonials d’aquestes persones.

Any 1725

foli 2 jaume casanovas poders
foli 3 josep mas, ferrer poders
foli 4 josep roldós castellar, pagès i joan rovira, ferrer requeriment
foli 9 jacint pi deutes amb anton masiques
foli 10 regidors passen comptes
foli 23 pau vergés, rector apoca a navarra fuster
foli 30 francesc puig, fuster poders
foli 30 pau prats, pagès pren possessió casa partegas
foli 30 pere busquets
foli 31 anton tanat, sabater i salvador tanat pagès
foli 31 regidors reclamen documentació a plàcid tió
foli 34 regidors reconeixen deutes
foli 35 miquel manent castellar ven terres a genis recoder
foli 40 jaume gurri pescador de Premià estableix terres a Masnou

Any 1726

foli 9 miquel manent castellar fa poders
foli 10 regidors concedeixen carnisseria a sebastià font salvet
foli 11 regidors concedeixen gabella a jaume cisa
foli 13 regidors concedeixen fleca i hostal a alex roldos
foli 18 pere puig i àngela mas apoca capítols
foli 32 josep arbucias i margarida puig poders
foli 44 josep botey concedeix a comas una casa de dos portals
foli 47 salvador estival, pescador herència del seu pare pere pau, pagès
foli 56 joan xarrié revocació de la donació que havia fet
foli 67 joan masderoda fa poders
foli 67 regidors donen poders a joan b franquesa
foli 68 joan jacques pagès compra terres a josep mas
foli 73 curadors del pubill josep piferrer
foli 73 joan masderoda i maria mas firmen àpoca capítols
foli 89 josep buxó fa poders

Any 1727

foli 14 pau prats, pagès firma àpoca capítols
foli 18 joan moragas ven a magdalena vda argimon, torrent d’en gili
foli 25 miquel castellar àpoca a jacint manent i altres regidors
foli 26 jacint manent àpoca a curadors de constansó
foli 27 curadors dels fill de joan constansó
foli 28 miquel estrader revèn a maria vda pere balada
foli 44 regidors arrendament carnisseria
foli 54 francesc amat revèn a font cirés
foli 62 ignasi sabater, pagès deutes amb massiques
foli 62 conreu terres de pau rafanell

Any 1728

foli 24 jaume mas creació de censal
foli 25 joan xarrié,pagès ven a jaume mas
foli 41 josep mora, pagès ven a josep buquet de Vilassar
foli 48 regidors de Premià
foli 44 pau vergés apoca a josep buquet
foli 44 pau vergés apoca a bartomeu masderoda
foli 44 pau vergés apoca a salvador estrader
foli 51 joan i jacint jacques venen a josep mas
foli 60 francesc roselló deutes amb font salvet
foli 61 caietano escardó firma apoca a marian moragas
foli 65 eulalia badia herència de damià i magina castellar
foli 66 regidors donen poders a joan b franquesa
foli 116 jaume mas, pagès censals casa colomer
foli 119 jaume mas ven a joan rafanell
foli 121 caterina vídua miquel morot apoca a navarra
foli 124 jacint i llorens manent creació censal la romaguera
foli 126 francesc i joan martí creació de censal
foli 128 josep orriols creació de censal
foli 138 josep buxó del turó arrenda terres a joan moragas

Any 1729

foli 25 felix rosell ven a ignasi sabater
foli 30 joan xarrié quita el cens de casa xarrié
foli 33 pere roldós compra terres a xarrié
foli 46 pere partella dalmau, ciutadà honrat de bcn fa poders
foli 67 pere alberch i maria masiques apoca a francesc costa
foli 68 anton cisa de munt ven a pau riera, partida clapers
foli 71 joan partella dalmau ven a jaume puig partida les barraques
foli 77 caterina vda miquel morot apoca a francesc moragas
foli 78 canvi de batlle de pau riera a jacint pi
foli 82 josep tió deutes amb jaume godás
foli 87 francesc castellar manent ven a pau font cires, partida casa creus
foli 90 jacint pi i isabel lledó firmen poders
foli 97 francesc orriols conreus a joan alberch
foli 100 elecció donzelles de la cisa
foli 102 jacint pi ven terres
foli 110 isidre i josep tay venen a agustí roldós
foli 124 anton badia tió fa poders
foli 125 miquel manent castellar ven ignasi sabater
foli 128 anton badia tió revoca poders

Any 1730

foli 1 josep mas ven a pere manent
foli 16 miquel manent ven a jaume mas, herència avi miquel castellar
foli 28 flor triador firma apoca a magí dalmau
foli 38 josep terrades ven a joan mas, camps de sant pere
foli 40 francesc puig, fuster compte feines a casa sala
foli 56 miquel manent castellar ven a pau font cirés
foli 57 miquel manent castellar ven a genis estrader
foli 68 josep i marian botey venen a jaume massiques
foli 75 josep i marian botey venen a joan masderoda, partida camp d’en costa
foli 79 josep buquet i rosa lledó
foli 81 josep i salvador roldós vene a pau font cirés, clapers
foli 86 isidre i josep tay vene a francesc puig , camps de sant pere
foli 97 jaume salvet font firma apoca a molts de Premià
foli 108 pau prats apoca a salvador estrader
foli 112 sebastià buxó, pagès censal
foli 121 francesca brasó dona de flor triador fa poders
foli 127 josep i josep roselló vene a pau martí
foli 144 joan dalmau partella curador dels fills de piferrer
foli 159 antonia monsalvo fa poders
foli 159 salvador i josep pla, masovers heretat dr. costa
foli 160 pau prtas, pagès firma apoca a rosa villar
foli 160 francesc tió ven a genis rosell, partida clapers
foli 165 bernat i nicolau estrader apoca a pau martí
foli 166 frances puig apoca a pau martí
foli 169 jacint i llorens manent apoca a pau vehil
foli 170 genis rosell apoca a isidre colomer, treballador

Any 1731

foli 3 joan xarrié compra terres can partella
foli 26 pau vergés apoca a macià
foli 28 pau verges, rector poders
foli 35 josep mas ven terres a martí abans pere manent
foli 51 francesc tió ven a pau font cirés la figuerola
foli 63 pere puig reconeix a joan partella
foli 65 geronim font de la creu reconeix a joan partella, camp d’en costa
foli 67 felix rosell ven a jaume gurri la botiga
foli 71carles vila rreconeix a pau martí apoca a pau martí
foli 92 josep fontrodona, pescador reven a geronim font camp d’en costa
foli 93 genis estrader ven a pau bruguera les alzinetes
foli 161 altercats per detencins de controls de tabacs. jacint manent batlle
foli 171 joan partella reconeix al marques de moja
foli 175 francesc tió ven a pere manent
foli 181 pere bruguera poders
foli 185 francesc tió ven a moragas clapers
foli 190 frances tió ven a mas
foli 201 jacint terri obres a casa genis rosell

Any 1732

foli 1 jeroni font de la creu ven a francesc rosell puigoriol
foli 1 francesc castellar dona dret a lluir a francesc manent
foli 10 pau verges poders
foli 14 joan dalmau partella promet a joan partella
foli 15 mateu mas ven a anton comas
foli 20 margarida anglada casada amb pau font cirés, poders
foli 22 anton comas i maria cisa poca capítols
foli 27 josep buquet, ferrer revèn a anton masiques terres a Vilassar
foli 28 pau rafanell i maria clarà apoca capítols matrimonials
foli 39 jaume mas ven a josep roselló terres a Vilassar
foli 78 salvador tanat, poders
foli 84 joan partella poders
foli 91 francesc castellar manent ven a salvador argimon

Any 1733

hi ha dos copies de 1733, amb diferent numeració de pagines.
foli 9 joan argimon, pagès ven a ramon gasch
foli 11 felix rosell ven a jaume gurri , pescador i a jaume manent
foli 35 regidors elegits per la real audiència
foli 43 jacint bertran, pescador apoca capítols matrimonials
foli 50 jacint terri, mestre de cases apoca obres a geroni badia, pescador
foli 50 francesc puig, fuster apoca obres a badia
foli 56 geroni badia i teresa terri apoca capítols matrimonials
foli 61 genis estrader, pagès ven drets aigua al seu germà pere de bdn
foli 65 joan masderoda, pagès ven a jaume gurri, pescador" la botiga"
foli 71 francesc cisa de munt requeriment a jaume guinart de collsabadell
foli 72 jaume gurri revèn a jaume manent
foli 72-58 francesc macià estableix a geroni badia
foli 74 salvador roldós ven a pau font cirés camps de sant pere
foli 76 joan vilar i àngela vergés apoca capítols matrimonials
foli 87 genis rosell, taverner a bcn estableix a regidors per a edificar corral
foli 88 elecció donzelles de la cisa
foli 92 concòrdia miquel estrader i bernat torres, pescador
foli 95 pau cisa prevere obtentor benefici església premia
foli 100 obres cups i galliner pere estrader
foli 101 pere busquets, fuster poders
foli 106 francesc roselló – josep morot terres a les barraques
foli 107 miquel manent poders
foli 114 curadors dels fills piferrer capítols dotals a jacint manent
foli 118 presos per jugar a les cartes

Any 1734

foli 5 jacint terri i pere botey curadors fills martí botey de Teià
foli 12 francesc castellar manent apoca capítols germana àngela
foli 23 plet torrent del mal temps i puigdomeu
foli 41 genis estrader poders
foli 44 regidors arrenden la carnisseria
foli 54 josep mas, ferrer apoca a jaume puig
foli 54 ana dona de francesc pullés ven a jaume botey
foli 58 francesc castellar manent ven a joan rafanell
foli 66 pere verges apoca a navarra
foli 70 bernat estrader, boter apoca feines a la rectoria
foli 71 bernat cisa i jacint terri feines a la rectoria
foli 73 francesc puig, fuster feines a la rectoria
foli 81 francesca moret soler domicella, poders
foli 85-90 joan bautista ballester paborde de la cisa
foli 96 pere verges ven a comas
foli 105 magí estrany ven a recoder
foli 111 pau cisa capella fa poders

Any 1735

foli 2 fracesc martí confessa terres a Teià
foli 6 mort construint una mina d’aigua a casa d’en vilar
foli 7 francesc castellar manent ven a josep estrader casa creus
foli 10 juan b franquesa poders
foli 11 llorens manent i maria piferrer apoca capítols
foli 12 jaume estrader apoca capítols a josep moragas
foli 14 francesc costa fuster poders
foli 16 francesc puig confessa a joan masderoda torrent d’en bruga
foli 17 joan masderoda ven a francesc puig la botiga
foli 23 francesc puig ven al rector de Teià
foli 29 joan franquesa poders
foli 39 eulalia orriols, vda pau botey donació al seu nebot i altres
foli 40 plets terres casa partella – joan baltasar de werbom
foli 49 francesc puig àpoca feines fuster a miquel estrader
foli 52 relació de les propietats de la parròquia
foli 52 nomenament batlle francesc pi
foli 52 joan franquesa poders
foli 56 jacint apoca a magí estrany
foli 69 regidors de Premià
foli 89 francesc moragas, pescador poders
foli 90 francesc orriols ven a jaume puig
foli 106 elecció donzelles de la cisa
foli 111 testimonis de pagament a la rectoria, 2 sous per casa
foli 111 bernat estrader, boter apoca feines a la rectoria
foli 112 executors del testament de pau verges
foli 117 jaume cisa i dorotea tay venen a francesc roselló trullàs
foli 128 jaume puig i bernat cisa apoca obres casa de anton comas
foli 146-150 detall administració curadors josep piferrer
foli 162 convent de la mercè de bcn ven a pere manent
foli 163 joan masderoda i maria mas àpoca capítols matrimonials

Any 1736

foli 1 francesc quintana, ferrer, poders
foli 1 regidors concessió taverna a pere roldós
foli 33 pau manent testimoni de cultius de costa i prats
foli 35 pere singla poders
foli 58 jacint pi causa judicial pau amat i genis rosell
foli 88 felix rosell ven a jaume gurri, terres a la botiga
foli 101 marian moragas ven a josep arbucias drets aigües
foli 102 josep tay, drets de pas aigües de arbucias
foli 113 regidors i jacint pi, batlle
foli 124 elecció donzelles de la cisa
foli 124 regidors de Premià
foli 125 pere singla encants de l’anterior rector pere vives
foli 128 concòrdia plet franquesa i orriols terres camps de sant pere
foli 144 jacint pi ven a pere singla
foli 148 josep terrades ven a pau riera, terres arran de mar
s/n joan franquesa de 80 anys
s/n francesc quintana, ferrer hereu de pau quintana

Any 1737

foli 1 contracte joan nadal amb miquel estrader
foli 5 antica, vda miquel tallés donació obrers parròquia
foli 6 joan manent i frencesc castellar regidors
foli 15 pere singla, poders
foli 52 nicolau estrader ven a pere manent camps de sant pere
foli 59 elecció donzelles pobres de la cisa
foli 60 obres mina d’aigua del dr. tomas clarasó
foli 75 pere manent ven a jaume puig
foli 90 miquel estrader ven a bernat torres
foli 91 bernat torras apoca a geroni senyat
foli 91 jaume mas apoca a teresa torras

Any 1738

foli 1 josep mas apoca a maria bruguera
foli 2 contracte joan nadal amb joan rafanell
foli 4 francesc puig apoca obres parròquia, obres casa tallés
foli 18 joan duran, poders
foli 20 joan franquesa reconeix a joan duran i jaume castellar
foli 27 jaume estrader concedeix a salvador amat les parets
foli 31 regidors deute amb alexandre soler, horologaria
foli 37 franquesa i monsalvo poders
foli 39 franquesa firma apoca a pere verges
foli 60 pere verges reconeix deute a anton comas
foli 91 jacint manent pare de llorens
foli 92 anton comas
foli 114 anton roura terres a macià, vinya d’en dorca
foli 119 pau bruguera i teresa estrader apoca capítols
foli 120 carmelites reclamen terres a bernat cisa
foli 126 francesc roselló àpoca a gertrudis la seva dona

Any 1739

foli 1 regidors Premià, poders
foli 4 joan alberch buxó apoca herència
foli 20 martí riera i ana pi apoca capítols
foli 21 teresa vda salvador estival poders
foli 24-27 jaume mass i geronima triador apoca capítols
foli 40 francesc orriols ven a francesc roselló camps de sant pere
foli 52 marian botey ven a pau martí quintana del mas botey
foli 56 jaume gurri ven a pere martí
foli 73 joan mas revèn a anton comas, camps de sant pere
foli 74 regidors tenda o gabela a felix bruguera
foli 76 regidors hostal, taverna i fleca a pere roldós
foli 78 francesc manent àpoca a miquel castellar
foli 83 francesc maciá ven a antoni comas la figuerola
foli 83 pere singla poders
foli 93 antica vda miquel tallés i obrers parròquia
foli 93 jaume puig ven a francesc orriols terres lo seguer

Any 1740

foli 8 jaume masderoda ven a antoni comas
foli 22 felix rosell reconeix a joan manent
foli 22 macià ven a miquel mas
foli 26 jaume puig ven a pere manent camps de sant pere
foli 45 sever roig revèn a maria feliu isern terres a Vilassar
foli 60 josep roselló ven terres per a pagar a miquel mas
foli 63 elecció donzelles pobres de la cisa
foli 79 josep mas terres a costat can botey
foli 92 anton soler i maria ferrer venen a miquel mas les parets

Any 1741

foli 6 salvador mas qüestions donzelles de la cisa
foli 10 pau guardiola i ana costa terres clapers
foli 11 jacint terri revèn a francesc costa clapers
foli 12 pere singla marmesor josep ignasi amigant
foli 14 francesc puig, fuster, apoca feines a casa tallés
foli 30 elecció donzelles de la cisa
foli 41 pere singla executor testament joan bordas, coronel
foli 46 concòrdia herències jacint riera i teresa vilar
foli 50 pere singla poders
foli 50 obrers església
foli 57 pere singla benefici eclesiàstic
foli 64 comptes de jaume terri tutor dels fills de martí botey
foli 71 dr. josep font confessa a singal
foli 72 margarida vda pau amat ven a anton comas
foli 74-80 per singla marmesor testament joan morell
foli 76 miquel estrader estableix a llorens mas
foli 87 pere sigla, poders
foli 94 marian riera estableix a josep buxó
foli 98 pau amat ven a jaume godás
foli 101 miquel mas concedeix a ferran manent terres.

Any 1742

foli 1 jaume godás i margarida tauran venen a pere singla
foli 2 josep estrader, pagès ven a francesc garriga casa creus
foli 4 pere singla censals a jaume godás
foli 5 bernat cisa apoca a pere singla
foli 5 joan xarrié, ven a ferran manent
foli 11 francesc cisa i elisabet rifós
foli 20 pau manent estableix a jacint alsina
foli 21 pau manent estableix a agustí cisa
foli 22 joan i marian roig apoca a pau alsina capítols
foli 23 sever i flor triador terres a trullás
foli 37 jaume estrader ven a jaume roig terres a Teià
foli 59 francesc arolas, casa castellar a francesc manent
foli 71 pere singla executor testament joan morell

Any 1743

foli 6 bernat cisa reconeix a francesc puig factura jornals
foli 10 jaume estrader concedeix a pau font cirés
foli 13 genis abril i maria argimon apoca capítols
foli 13 antònia monsalvo fa poders
foli 24 regidors de premià
foli 32 pere singla executor testament paula nogueras
foli 60 elecció donzelles de la cisa
foli 63 pau manent estableix a francesc moragas

Any 1744

foli 7 miquel tallés ven a pau mateu alsina puig de pedra
foli 10 josep buquet fa donació a pau buquet
foli 30 geronima comas vídua marian riera ven a anton comas
foli 34 josep cisa i magina roig
foli 36 pere manent i maria pou apoca capítols
foli 45 regidors de premià
foli 48 dorotea vda jaume cisa ven terres a jaume puig, les barraques
foli 49 pau moragas i francesca cisa apoca a josep cisa
foli 58 acta vandalisme a terres de jacint manent
foli 63 elecció donzelles de la cisa
foli 81 francesc cisa pagès, censos i pensions
foli 94 francesc castellar apoca pau riera, capítols
foli 109 joan vilar confessió a antònia monsalvo.

Any 1745

foli 7 antònia monsalvo poders
foli 8 bartomeu roura i maria rafanell apoca capítols
foli 8 jaume puig i maria moragas apoca capítols
foli 11 salvador roldós ven a dr. josep font
foli 13 marian botey ven a francesc duran terres a Teià
foli 14 josep riera inventari bens del seu pare
foli 46 pere bruguera i maria godás venen a francesc maciá
foli 50 salvador botey i dorotea bruguera apoca capítols
foli 52 jacint mateu i gertrudis estrader apoca capítols
foli 54 josep arbucias apoca a anton comas
foli 55 concòrdia concessió aigües a anton cisa
foli 57 jacint i jaume terri venen a pere singla
foli 72 francesc riera i teresa roig apoca capítols
foli 78 teresa vda de josep estrader concedeix a ana estrader
foli 80 pere manent ven a pau mateu alsina
foli 91 mateu comas i eulalia arbucias apoca capítols
foli 92 pau font cirés compra drets aigües a francesc castellar manent
foli 112 antònia monsalvo estableix a francesc riera
foli 113 antònia monsalvo estableix a jacint terri

Any 1746

foli 4 plets requeriment pagesos aigües de la riera
foli 5 jacint jacques concedeix a joan papiol terres a Teià
foli 17 francesc cisa ven censos a joan papiol
foli 22 genis rosell ven a pere roldós clapers
foli 26 francesc roselló terres a puigoriol
foli 63 pau manent estableix a marian serra
foli 64 llorens mas ven censos a pere singla
foli 80 elecció donzelles de la cisa
foli 85 josep roselló ven a jacint mateu terres a la botiga
foli 92 josep tió apoca a josep roselló
foli 93 jacint godás estableix a joan rafanell
foli 102 jacint pi ven a pau mateu camps de sant pere
foli 110 pere singla poders

Any 1747

foli 5 jacint i genis pi, pare i fill venen
foli 30 genis abril ven a josep gurgui la romaguera

Any 1748

foli 10 salvador moragas ven a jaume ubach de bcn terres a Vilassar
foli 19 pere vives rector, donzelles de la cisa
foli 27 pere vives rector, poders
foli 41 jacint i genis pi terres camp de sant pere
foli 45 josep güell i joan rafanell terres a salvador amat
foli 47 miquel nadal terres a carles roselló, la fornaca
foli 59 apoca jacint pi a jeroni pascual
foli 64 testament vives i costa, venen terres a pau mateu alsina
foli 67 josep gurri firma apoca a sever roig pescador

varis
foli 9 pere vives cofraria vulgo " la minerva"
foli 15 ana cisa vda joan ridemeya herència
foli 17 francesc costa lega a magdalena guardiola vda francesc costa
foli 22 jaume roig testament
foli 24 jeroni font apoca capítols matrimonials eulalia xaus
foli 26 francesc orriols recuperen terres camps de sant pere
foli 27 marmesors testament francesc costa
foli 29 roselló revèn a orriols
foli 34 salvador mas, agrícola terres a "la botiga"
foli 37 apoca bernat cisa, mestre de cases
foli 45 antònia monsalvo estableix a joan vilar
foli 46-48 execució testament jaume roig
foli 50 josep cisa concedeix terres "trullas" a magí roselló
foli 60 josep roca cisaven a ramon gasch camp d’en pi
foli 61 jaume estrader, pagès, censos eclesiàstics
foli 64 pere vives testament jaume roig
foli 82 antònia monsalvo estableix salvador botey pagès
foli 84 antònia monsalvo estableix francesc quintana, les torres
foli 85 antònia monsalvo estableix francesc guardiola bañeres
foli 85 antònia monsalvo estableix a jaume botey casa a Vilassar
foli 86 antònia monsalvo estableix a marian riera pescador
foli 87-91 jacint terri ven a francesc serracolí casa a la sinia
foli 91 jacint terri ven a pau moragas una casa la sinia
foli 113 jacint pi ven a francesc moragas pescador, camps de sant pere
foli 121 pere vives, fa poders
foli 130 jaume mas firma apoca a josep roselló
foli 134 antònia monsalvo estableix a miquel martí, la fornaca
foli 137 antonio soler rovira, censos i herències
foli 142 josep roselló cedeix a francesc roselló casa costa de la muntanya
foli 148 pau manent apoca a miquel martí capítols

capítols
foli 2 grau rosell=maria font
foli 4 isidre tió tay=paula alberch galceran
foli 9 sever manent estrader=madrona bosch riera
foli 29 miquel martí masferrer=josepa manent dalmau

Any 1749
foli 3 marian riera estableix josep botey lo colom
foli 8 teresa terri ven a felix bruguera a la carretera
foli 9 cartes de pago a francesc macià
foli 11 bernat cisa ven a pere vives censos eclesiàstics
foli 21 salvador estival i pere manent marmesors testament àngela vergés
foli 25 francesc macià apoca a pere vives
foli 36 francesc serraculí i àngela moragas apoca capítols matrimonials
foli 65 pere bruguera poders
foli 69 miquel estrader, pescador estableix a marian roig, fuster
foli 76 pere vives, poders
foli 94 donzelles de la cisa
foli 95 pere manent apoca a magdalena roselló
foli 95 pau rafanell nadal apoca a magd. roselló
foli 95 salvador moragas apoca a magd. roselló
foli 95 marian botey apoca a magd roselló
foli 96 francesc roig apoca a magd roselló
foli96 joan rafanell apoca a magd roselló
foli 96 francesc roselló de la costa
foli 110 regidors de premia, poders
foli 131 concòrdia hereus salvador cisa roca
foli 148 certificat dels franquesa
foli 151 jacint i genis pi establiment pau mateu alsina a puig de pedra

capítols
foli 2 vicens font anglada=ramona serra sans
foli 9 miquel font xaus=teresa moragas ferrer
foli 11 bernat senyat torras=maria mas martí

Any 1750

foli 35 pere vives rector de la parròquia i altres concessió aigües
foli 41 josep terrades terres al camps de sant pere
foli 42 miquel morató
foli 45 jacint i genis pi, prometen a rafel pi camp dels arts
foli 46 genis rosell. poders
foli 47 magdalena roselló vda pere roldós, paguen a magí rosell
foli 49 repartiment aigües, veure foli 35
foli 54 josep roca cisa i raimon gasch. apoca
foli 56 dtor tomàs Franquesa, poders a Juan Tió
foli 56 antònia monsalvo establiment a jacint riera
foli 63 jacint i genis pi, terres camp dels arts
foli 74 pere vives i joan franquesa
foli 78 josep cisa ven a jaume mas
foli 85 antònia monsalvo establiment a pau vilar
foli 90 josep cisa establiment a jaume mas
foli 92 joan franquesa, llorens manent i miquel mas. Poders
foli 97 josep roselló ven a pau mateu
foli 98 bernat senyat i maria mas. apoca capítols matrimonials
foli 100 lluís sabater paga a miquel mas
foli 102 anton moragas i teresa rogent apoca capítols matrimonials
foli 108 elecció donzelles pobres a la Cisa
foli 108 salvador estrader i teresa comas apoca capítols matrimonials
foli 110 joan amat i paula moragas. apoca capítols matrimonials
foli 122 pau riera revenda a francesc cisa
foli 124 regidors. arrendament carnisseria, taverna etc
foli 128 jaume terri i eulalia mas apoca capítols matrimonials
foli 132 pere vives rector. herència Badia
foli 135 anton padrosa i teresa graupera apoca capítols matrimonials
foli 136 jacint i genis pi, terres a la dona morta
foli 137 jacint i genis pi, terres a la dona morta

capítols
foli 1 anton moragas ferrer=teresa rogent llull
foli 5 miquel manent partella=francesca orriols pujol
foli 7 jaume torras orriols=angela mas ferrer
foli 8 josep botey sala=francesca botey pons
foli 10 jaume terri torras=eulalia mas martí
foli 11 salvador argimon amat=teresa terri torras
foli 18 joan amat galvany=paula moragas ferrer
foli 19 joan estrader manent=teresa comas cisa
foli 22 francesc guardiola costa=teresa soler

Any 1751

foli 1 jacint i genis pi, terres a la dona morta
foli 3 jacint i genis pi establiment a josep gurgui terres a Vilassar
foli 16 francesc i pau castellar venen terres a puig i rodon
foli 23 josep orriols ven a franquesa, terres puig de pedra
foli 31 antònia monsalvo fa poders
foli 40 francesc puig i agraida fontanills. apoca capítols matrimonials
foli 48 marian i josep botey ven a pau font cirés, terres dona morta
foli 54 salvador moragas i teresa font venen terres camp de sant pere
foli 55 esperança santpere vda marian moragas promet al seu fill pau moragas
foli 57 miquel martí, absolució de joan martí
foli 57 pau rafanell ven a jacint martí terres camp de sant pere
foli 82 francesc rafanell i ana amat poca capítols matrimonials
foli 88 bernat cisa estableix a pau mateu alsina la romaguera
foli 91 esperança sanpere ven a antoni blanch terres a costat santa ana
foli 100 pere manent i maria pou reconeixen a plàcid badia
foli 106 jacint pi ven a jacint terri camps de sant pere
foli 107 elecció 6 donzelles pobres a la Cisa
foli 121 miquel font i teresa moragas apoca capítols matrimonials
foli 125 contracte masoveria bernat cisa
foli 132 francesc manent castellar ven a antònia monsalvo les barraques
foli 133 jaume botey revèn a francesc manent
foli 134 salvador casanovas revèn a francesc manent
foli 139 gerard rosell i maria font apoca capítols matrimonials
foli 140 pau rafanell i ana manent, apoca capítols matrimonials
foli 149-150 regidors de premià.

capítols

foli 3 francesc puig puig=agraida fontanills jonch
foli 7 jacint godás botey=eulalia torras orriols

Any 1752

foli 1 ana font vda joan comas, ven peça de terra a Vilassar
foli 18 jacint godás(sastre) i eulalia torras. apoca capítols matrimonials
foli 20 bernat riera i esperança pascual, apoca capítols matrimonials
foli 42 josep gurgui revenda a genis abril, terres a la romaguera
foli 43 genis abril concedeix al fill terres a la romaguera
foli 57 fills de jaume cisa venen a joan moragas, terres de can Cisa
foli 59 salvador cisa i josepa cisa apoca capítols matrimonials
foli 62 josep arbucies i teresa terrades, àpoca
foli 94 antònia monsalvo, cita documents de Viena
foli 95 miquel mas buxó ven a maria vda ramon gasch, terres a clapers
foli 96 pau manent ven a jacint alsina, terres a prop del mar
foli 100-109 antònia monsalvo establiment terres a santa coloma i a puig oriol
foli 123 jacint i genis pi venen a miquel roldós terres a les parets
foli 125 pere vives rector, poders
foli 145 pere vives àpoca sepultura josepa tay
foli 146 marian botey ven terres a Teià
foli 147 comptes anuals regidors Premià

capítols

foli 1 jeroni espinós i dorotea guardiola costa
foli 4 bernat riera partella i esperança pascual
foli 18 bernat mas torras i esperança mateu batlle

Any 1753

foli 16 bernat riera apoca capítols matrimonials
foli 22 comptes anual regidors premià
foli 29 salvador moragas ven a magí estrany terres a Vilassar
foli 30 josep puig apoca a magí estrany
foli 33 marian botey ven a josep Botey terres a Teià
foli 35 confessió deutes de marian botey
foli 36 jacint i genis pi venen a miquel roldós, terres a les parets
foli 40 jacint i genis pi venen a josep gurgui terres a Vilassar
foli 51 pau rosell i teresa estrany, apoca capítols matrimonials
foli 52 jacint godás apoca a botey
foli 71 antònia monsalvo ven a josep cisa banquet i jaume mas a la romaguera
foli 75 felix bruguera establiment a Isidre Tió
foli 76 isidre tió i paula alberch apoca capítols matrimonials
foli 78 felix bruguera estableix a pere roig arran de mar
foli 134 jacint i genis pi venen a pau condal terres a camps d’en tió
foli 146 pau manent ven a llorens mas a la romaguera

capítols

foli 1 joan morató=isabel mas

Any 1754

foli 13 joan B franquesa
foli 14 jacint pi. poders
foli 22 regidors comptes anuals
foli 26 antònia monsalvo establiment a jaume botey. puig del castell
foli 27 joan constansó, vda franquesa
foli 30 joan i pere villar- franquesa
foli 31 franquesa- feliu ventura- pau font cires
foli 32 jacint i gines pi-anton comas( aromatario) – josep boquet
foli 33 llorens manent marmesor testament anton piferrer
foli 47 pau mateu pescador revèn a josep roselló les parets
foli 50 josep roselló establiment a josep cisa banquet les parets
foli 61 francesc font
foli 68 lluís cisa i paula guardiola, apoca capítols matrimonials
foli 73 bernat cisa mestre de cases
foli 81 joan duran i maria alberch apoca capítols matrimonials
foli 88 francesc buquet
foli 97 francesca pujol vda francesc orriols
foli 98 repartiment herència josep orriols
foli 107 teresa prats vda de joan manent, reconeix a josep orriols
foli 108 jacint i genis pi venen a pau riera camp dels arts
foli 115 antònia monsalvo paga a son fill de raó de matrimoni
foli 136 francesca pujol ven terres a costat de la riera
foli 137 apoca miquel manent
foli 141 pau alsina i paula estrader apoca capítols matrimonials
foli 149 salvador estrader i eulalia manent duran. plet familiar
foli 155 josep orriols establiment a salvador argimon
foli 161 regidors de Premià

capítols

foli 1 jaume mas martí=maria manent prats
foli 6 lluís cisa estrany=paula guardiola mateu
foli 9 felix vidal bruguera=antonia cisa rifós
foli 10 josep orriols pujol=teresa mora fabregas
foli 13 pau alsina=paula estrader manent

Any 1755

foli 14 joan gurgui i àngela masderoda vene a pau mateu la figuerola
foli 31 antoni i vicenç cabot poders
foli 35 felix mora gurri ven terres a la figuerola
foli 47 josep orriols ven a felix mora gurri torrent d’en bruga
foli 48 tomàs buquet confessió a Cayetana copons
foli 51 comptes anuals regidors
foli 78 josep riera i francesca terri vene a josep cisa banquet la dona morta
foli 85 caterina vda josep censat restitueix a aleix feliu terres al cementiri
foli 104 magí monsalvo i gracia palomeras poders
foli 116 miquel manent establiment a lluís cisa banquet la romaguera
foli 142 regidors poders
foli 143 elecció donzelles pobres a la cisa
foli 150 llorens pi, poders
foli 154 francesc cisa i gertrudis amat apoca capítols matrimonials
foli 160 pere triador ven a salvador argimon, camí de Vilassar a Teià
foli 161 flor triador ven a salvador argimon

capítols

foli 6 jaume villar pinós=magdalena botey riera
foli 12 agustí cisa banquet torras=teresa maristany nadal
foli 17 josep mas masderoda= eulalia manent partella
foli 22 francesc cisa rifós=gertrudis amat ventallola

Any 1756

foli 1 joan cabot niella=maria manent partella
foli 9 anton roig ven terres a joan sabater
foli 25 testament de marian padrosa
foli 36 testament de pau riera
foli 40 felix godàs(carreter) revenda a franquesa
foli 41 confessió josep cisa banquet
foli 51 jacint i genis pi venen a bernat riera
foli 67 miquel mas retorna drets aigua a lluis sabater
foli 91 jaume nadal batlle hereta de genis rosell
foli 131 llorens mas torras=teresa mateu sabater
foli 133 francesc rosell i gertrudis mas apoca capítols matrimonials
foli 137 francesc rosell camps=gertrudis mas torras
foli 155 testament jacint terri manent
foli 163 bartomeu roig establiment a miquel cisa
foli 264 salvador argimon maria amat venen a bernat riera

Any 1757

foli 12 herència pere alberch
foli 19 concòrdia josep alberch i gertrudis comas
foli 27 herències i pagaments jacint i genis pi
foli 50 josep bellsolell fundació misses església sant pere
foli 60 genis abril botey ven a josep cisa banquet
foli 62 comptes anuals regidors
foli 65 testament felix godàs batlle
foli 93 maria bruguera vda pere roig establiment a joan quintana
foli 95 maria bruguera establiment a jacint tió
foli 110 salvador gasch ven terres a riudepera
foli 113 miquel cisa tay=enmanuela costa alsina
foli 131 elecció de 6 donzelles a la cisa
foli 138 inventari bens jacint pi, fet per isabel lledó vda.
foli 173 pere villar nunci del batlle de sant pere.

Any 1758

foli 12 caterina manent vda felix bruguera estableix pere estrader
foli 37 jaume puig firma apoca a francesc puig
foli 43 felix godás, carreter, apoca capítols de la filla isabel godás
foli 47 capítols pau bruguera manent=francesc cisa pujades
foli 79 regidors premià
foli 113 josep cisa banquet firma apoca
foli 150 jaume estrader estableix a vallmosquera
foli 155 miquel mas revèn i restitueix a jaume estrader
foli 157 antònia monsalvo estableix a julia alsina
foli 159 antònia monsalvo estableix a josep gurri
foli 172 testament genis abril casanovas
foli 182 conveni familiar a la mort de isidre tió pescador
foli 189 salvador moragas ven terres de Vilassar
foli 222 joan rafanell firma apoca herència pau rafanell
foli 230 capítols pau ridemeya cisa de vall=mariana martí mas
foli 265 preus del vi diferents anys
foli 275 testament de josep cisa banquet estrany
foli 278 inventari herència josep cisa banquet
foli 280 salvador gasch corder firma apoca
foli 298 marian botey estableix terres

Any 1759

foli 6 josep puig firma apoca
foli 7 joan b franquesa firma apoca
foli 41 regidors comptes 1758
foli 51 pere manent pagès confessa terres al monestir montalegre
foli 67 pere vives i joan franquesa fan poders
foli 68 capítols joan estrader carles=madrona mora bertran
foli 83 pau alsina batlle revèn a Ignacia moreta
foli 99 capítols jacint riera vilar=eulalia senyat torras
foli 101 capítols tomàs estrader carles=teresa senyat torres
foli 114 capítols antoni fontrodona mas=maria senyat torras
foli 121 capítols tomàs fontanills rifós=ana manent piferrer
foli 126 sever manent restitueix terres a llorens manent
foli 127 sever manent firma apoca a llorens manent
foli 137 grau rosell fa poders
foli 145 herència josep cisa tornen terres a botey
foli 150 moragas ven terres a Vilassar
foli 175 donzelles pobres de la Cisa
foli 214 maria moragas vda josep tay ven terres a miquel font cirés

Any 1760

s/n jaume terri estableix terres a bernat riera
s/n marian botey, pagès fa poders
s/n testament eulalia mateu vda josep font , metge
s/n herència joan masriera
s/n capítols jaume manent triador=angela sala estrader
s/n jeroni pi firma apoca a bernat riera
s/n conveni jacint botey, comerciant i grau rosell
foli 70 regidors de premia aproven comptes de 1759
foli 71 concòrdia regidors i teresa prats vda joan manent
foli 139 joan quintana rafanell=rosa cisa estrany
foli 153 pau bruguera establiment a pere estrader
foli 155 pere estrader demana un préstec a pau bruguera
foli 157 bartomeu roig establiment a salvador gasch, corder
foli 158 sever manent retorna terres a sebastià font
foli 158 diego i josepa cogustell estrader venen a sever manent
foli 195 concòrdia conducció aigües pere moles i miquel mas
foli 198 magi estrany i josep arbucies firmen apoca a josep orriols i genis pi
foli 214 joan duran ven terres a sever manent
s/n salvador moragas ven terres a Vilassar
foli 236 testament francesca sayol vda antoni cisa
foli 248 testament teresa terri vda jeroni badia, pescador
foli 256 genis pi i caterina singla firmen apoca herència pere singla.
foli 263 grau rosell fa poders

Any 1761

foli 1 marian abril botey=maria roselló estival
foli 4 mateu comas cisa=maria valls carbonell
foli 30 pau roldós i margarida tant fan poders
foli 58 jaume terri torras=esperança mateu batlle( vda de bernat mas)
foli 115 pau castellar riera=francesca puig comas
foli 167 jacint botey firma apoca a sever manent
foli 183 salvador argimon i maria amat venen a bernat riera terres
foli 184 maria partella vda pau riera edifica 4 cases
foli 189 maria censat vda ramon gasch ven a pere molau banyeres
foli 196 josep pi graupera=margarida xarrié
foli 203 regidors de Premià presenten comptes 1760
foli 206 genis pi fa poders al seu germà pau
foli 211 maria partella ven una casa a maurici cisa banquet
foli 216 maria partella ven una casa a josep serra
foli 223 agustí cisa banquet vdo teresa blanch firma apoca
foli 233 pau pi lledó=antonia comas cisa
foli 239 concordi herència jaume gurri i francesca argimon
foli 241 joan gurri argimon=maria castellar riera
foli 247 regidors de premia
foli 253 miquel morató i ana tió

Any 1762

foli 37 nicolau estrader, boter ven a sever manent terres
foli 38 joan gurgui i àngela masderoda vene terres a sever manent
foli 70 salvador argimon perdona els atacs de pau cisa al hostal
foli 152 testament eulalia martí vda miquel mas
foli 165 testament francesca cisa vda pau bruguera
foli 224 maria partella vda pau riera estableix terres a joan cardona
foli 238 antònia monsalvo fa poders
foli 251 marian botey establiment terres
foli 282 inventari bens de josep puig, fuster fet per la vda rosa català
foli 297 ignasi buquet lledó=teresa pi lledó
foli 300 genis pi ven camps de sant pere per pagar capítols teresa pi

Any 1763

foli 1 felix roig fill de sever ven terra partida trullas
foli 9 margarida xarrié vda josep pi, fa inventari
foli 16 testament francesc manent castellar casat amb àngela riera
foli 46 magí monsalvo ciutadà bcn fa poders
foli 46 madrona bosch firma apoca a miquel manent
foli 66 antònia monsalvo fa poders al seu fill
foli 71 herència de magí monsalvo vilamajor
foli 101 josep mas segui i eulalia manent firmen apoca capítols
foli 118 concòrdia herència jacint pagès
foli 123 jaume estrader fill de nicolau estrader
foli 125 jaume puig, fuster, compra casa a la sagrera
foli 128 testament de maria dalmau vda pau riera
foli 182 antoni soler roure administrador del seu fill llorens
foli 217 testament teresa terri vda jeroni badia
foli 243 testament de magí estrany loveras
foli 262 testament de marian botey avellá casat amb maria rosals
foli 272 ana botey apoca capítols marian botey=maria roselló
foli 275 antònia monsalvo establiment a turó d’en pons
foli 280 ana botey vda marian abril i marian botey argimon
foli 283 maria partella vda pau riera estableix terres

Any 1764

foli 1 miquel mas ven a carta de gràcia
foli 5 antoni soler roure i llorens soler
foli 56 magí argimon van a carta de gràcia a felix godás, carreter
foli 73 josep buquet i tomàs germans fan poders
foli 75 salvador moragas, pagès confessa deutes a masriera
foli 83 anton soler i llorens venen terres
foli 84 josep arbucias ven terres
foli 88 josep serra, pescador confessa deutes a pere font
foli 103 concòrdia madrona bosch i el fill pere manent bosch
foli 107 pere manent bosch=madrona elias
foli 138 àngela masderoda vda joan gurgui ven terres
foli 150 testament de pau amat cirés casat amb petronila godás
foli 151 inventari de raimunda diumeró vda felix godás
foli 184 flor triador i per, germans fan poders
foli 189 gertrudis orriols vda guillem serracolí ven terres partida trullas
foli 195 testament pau rosell casat amb eulalia campins
foli 196 genis pi recupera terres a camp dels arts de pau riera
foli 197 àngela masderoda vda joan gurgui
foli 200 maria partella vda pau riera, devolució a genis pi
foli 202 inventari teresa estrany vda pau rosell
foli 214 caterina singla casada amb genis pi fa poders
foli 230 francesc garriga, espader de bcn, estableix josep puig camps
foli 236 conveni josep mas casat amb maria tay

Any 1765

foli 40 testament francesc puig mora, sastre casat amb maria gimbernau
foli 64 testament raimunda diumeró
foli 73 jaume terri, mestre cases firma apoca a teresa estrany
foli 73 jaume puig, fuster firma apoca a teresa estrany
foli 77 josep serra torras pescador, inventari bens dels seus pares
foli 80 pere estrader, pescador fa poders
foli 83 maurici cisa estrany=geronima triador brasó
foli 84 francesc riera comas=teresa triador brasó
foli 86 testament maurici cisa estrany
foli 127 josep estrany, semoler a Tortosa, firma apoca
foli 146 magí maymús=eulalia martí
foli 175 pau cisa de vall recupera terres de salvador cisa

Any 1766

foli 12 gertrudis orriols vda guillem serraculi (semoler)
foli 14 paula vda jaume estrader
foli 209 tomàs cardona sayol=eleonor senyat torras
foli 219 mateu riera pi=rosa morató tió
foli 229 marian prats, pescador firma apoca
foli 263 antoni roura soler=margarida juliá enrich

Any 1767

foli 2 josep graupera estableix a joan morando, vinyes la fornaca
foli 106 jaume tió cedeix una part de la herència al seu germà josep
foli 107 pau manent riera=maria comas arbucias
foli 141 bartomeu roig ven a miquel cisa casa a la romaguera
foli 161 testament martí riera sobrevia casat amb mariana pi
foli 223 rosa casada amb josep blanch embargada , tribunal tabac

Any 1768

foli 116 miquel i maria rosell hereus de grau rosell
foli 122 subhasta peça de terra de josep arbucias
foli 123 francesc riera, pescador rep un préstec
foli 125 miquel manent torna una vinya a ana macià
foli 153 pere estrader ven una casa a francesc cardona
foli 176 martí pi lledó=caterina serra badia
foli 238 herència antònia monsalvo vila
foli 241 nicolau estrader oriach=caterina mas martí
foli 246 testament marian botey avellá, casat amb maria moragas
foli 247 testament maria moragas
foli 248 mateu comas ven terres a pau pi
foli 266 inventari paula moragas vda joan amat

Any 1769

foli 8 inventari maria pou vda pere manent
foli 10 inventari ana pi vda martí riera de sant mateu
foli 25 francesc roldós estrany=teresa estrany mas
foli 65 mateu comas presta a marian botey
foli 74 maria moragas vda marian botey
foli 101 francesc cisa de munt i gertrudis amat apoca capítols
foli 109 josep alsina batlle casat amb dorotea cisa
foli 134 joan franquesa ven a miquel manent terres camps de sant pere
foli 141 agustí i lluís cisa banquet curadors fills de josep cisa
foli 145 llorens manent cedeix us de pas a miquel mas
foli 148 anton serraculi moragas=serafina cardona sayol
foli 156 josep roselló estableix a salvador mas
foli 159 francesc riera i teresa triador apoca capítols matrimonials
foli 164 josep roselló estableix a damià fontrodona
foli 165 josep roselló estableix a jeroni martí
foli 167 josep roselló estableix a pau moragas
foli 171 maurici cisa i geronima triador apoca capítols matrimonials
foli 178 francesc godás factura robes
foli 181 josep roselló estableix a joan constansó
foli 191 testament isabel lledó vda jacint pi
foli 201 pere mas bruguera=teresa godás diumenjó
foli 205 testament miquel mas
foli 230 joan masderoda mas=geronima alberch arqués

Any 1770
no s’ha conservat el llibre notarial d’aquest any
Any 1771
no s’ha conservat el llibre notarial d’aquest any

Any 1772

foli s/n pau bruguera manent=teresa morató tió
foli 70 joan franquesa cedeix us de pas a joan gurri
foli 85 gertrudis estival vda jacint alsina ven terres la botiga a josep roselló
foli 109 pere vergés bolart=dorotea seraculi moragas ( vda rafanell)
foli 180 anton comta reynon concedeix a miquel manent mina aigua
foli 198 joan franquesa estableix a josep mateu alsina
foli 246 testament magí serraculí abril
foli 246 regidors de premia fan poders

Any 1773

foli 21 jaume calvet llavaneres=eulalia vilar
foli 27 vendes terres camps de sant pere família pi
foli 35 pau font cirés revèn terres als pi
foli 34 francesc moragas revèn terres als pi
foli 34 francesc roldós, sastre revèn terres als pi
foli 37 jaume terri mestre de cases revèn terres als pi
foli 38 anton comas adroguer revèn terres als pi
foli 40 ignasi buquet revèn terres als pi
foli 75 anton moragas i teresa rogent apoca capítols matrimonials
foli 87 inventari herència sever roig
foli 95 francesc botey dorda=angela moragas rogent
foli 135 francesc triador brasó=antonia roselló estival
foli 137 salvador mas torras=teresa bruguera estival
foli 140 marian abril argimon i maria roselló apoca capítols matrimonials
foli 152 elionor torras casada amb llorens mas buxó firma poders

Any 1774

foli 27 josep arbucias, fuster lluició
foli 51 josep font, metge ven drets aigua a mateu comas
foli 75-100 inventari per mort de pere vergés fet dona dorotea serraculí
foli 130 i 180 ampliació casa jaume mas
foli 177 herències de la família riera de sant mateu
foli 212 pau i caterina manent riera fan poders

Any 1775

foli 2 inventari teresa terrades vda de josep arbucias, fuster
foli 36 antònia sors i jaume manent fan poders
foli 39 francesc puig català, fuster inventari
foli 43 descripció despeses enterro joan masderroda
foli 104 josep roselló estableix a àngel constansó
foli 106 josep roselló estableix a sever cardona
foli 108 josep roselló estableix a francesc moragas
foli 110 josep roselló estableix a josep maymús
foli 112 sever cardona confessa deute per fer la casa
foli 113 àngel constansó confessa deutes de fer la casa
foli 119 herència josep font , dtor en medicina
foli 151 inventari josep font
foli 183 testament eulalia mateu vda dr. font
foli 184 llorens manent i la seva filla mariana establiment terres
foli 220 francesc puig, fuster= antònia font (filla dr. font)

Any 1776

foli 5 mateu riera de sant mateu, hereu de son avi
foli 5 francesc triador hereu de son avi
foli 9 francesc triador ven terres al torrent d’en bruga
foli 16 joan duran, pagès ven a josep mateu batlle, torrent d’en bruga
foli 69 inventari teresa torras vda jaume mas puig
foli 73 anton comas adroguer
foli 91 josep arbucias, fuster casat 1º josefa terrades, 2º margarida puig
foli 130 tomàs estrader fa poders
foli 201 caterina singla esposa de genis pi, patrona d’un benefici

Any 1777

foli 56 inventari tomàs fontanills, havent mort la seva dona ana manent
foli 97 testament miquel morató mungal casat amb ana tió
foli 104 inventari maria senyat per mort de andreu fontrodona
foli 109 pau bruguera estableix a marian cisa, pescador
foli 141-160 testament pere vives, rector , comptes de herència de josep font
foli 305 josep tió roselló=angela martí manent

Any 1778

s/n tomàs fontanills estableix a sebastià alberch
s/n josep duran, pagès ven a josep mateu terres torrent d’en bruga
foli 37 jacint terri mas=teresa torres
foli 41 pere tió roselló=eulalia estrader galbany
foli 44 mateu riera de snat mateu, pagès
foli 54 jaume mas estableix terres a josep botey
foli 62 josep batlle alsina, pescador
foli 81 josep morot, mestre de cases
foli 161 testament teresa mas arnau vda joan estrany

Any 1779

foli 90 testament de josep botey constansó casat amb caterina sunyol
foli 152 inventari salvador camplloch guarro

Any 1780

foli 65 jaume mas mateu=eulalia feliu roig
foli 67 teresa torras i jaume mas apoca
foli 93 madrona elias vda pere manent, sabater
foli 186 francesc puig, sastre=caterina pla
foli 199 francesc batllori dr. medicina te un fill manel batllori militar
foli 200 jacint pi singla herència de la seva mare caterina

Any 1781

foli 28 marian moragas ven terres a masriera camps de sant pere
foli 66 tomàs alberch ven a pere tió terres a camp d’en costa
foli 81 josep arbucias, pescador
foli 113 pau roig mateu=teresa gurri manent
foli 124 josep cisa mas, pescador
foli 133 testament de pau vergés
foli 144 gertrudis mas vda francesc rosell, inventari
foli 148 manel de sucre obres plantar vinyes
foli 149 jaume terri fa obres a la casa marques de preux
foli 150 josep puig, fuster fa obres a la casa del marques de preux
foli 163 bernat riera estableix a cristòfol argimon, camp del pi
foli 166 i 178 bernat riera partella casat amb esperança pascual
foli 171 francesc martí=rosa font ramentol
foli 177 pau font ramentol apoca capítols matrimonials
foli 178 testament bernat riera

Any 1782

foli 5 anton fontanills manent=rosa vives marrugat
foli 13 jeroni senyat mas= antònia cisa amat
foli 21 inventari testament bernat riera
foli 29 pau font ramentol=maria argimon terri
foli 100 josep cisa banquet estableix josep font ramentol
foli 103 josep cisa banquet estableix a josep argimón
foli 116 antoni tanat casat amb rosa soler fa poders
foli 117 josep mateu cisa=rosa buquet fontanills

Any 1783

foli 75 testament josep botey constansó casat amb caterina sunyol
foli 93 josep cisa estableix a vicens arolas
foli 95 josep cisa estableix a jaume cisa banquet
foli 97 josep cisa estableix a jaume roldós
foli 99 apoca de jaume terri, mestre de cases
foli 122 jaume manent estableix a josep mateu alsina
foli 123 jaume manent estableix a josep gurri
foli 125 jaume manent estableix a salvador riera
foli 127 jaume manent estableix a jaume font cirés
foli 129 jaume manent estableix a lluís cisa banquet
foli 132 josep gurri castellar=teresa mateu estiva
foli 160 testament joan estival manent casat amb teresa comas