La primera operació urbanística de Premià de Mar.

L’any 1877 la Sra. Mercedes Vehils Catà , vídua del Sr. Gironella va posar a la venda la seva finca de Premià de Mar.(Adolfo Gironella havia sigut un gran tenor de l'època.)

Estem parlant d’una extensió de 15.273 m2 en el centre del municipi. Una finca que anava de nord a sud des de l’actual Gran Via fins el Carrer Sant Pau, i d’orient a ponent des del carrer del Nord fins un camí que passava pel mig de l’actual plaça de la Sardana.

La finca era coneguda amb el nom de: L’hort dels tarongers. Tenia una mina d’aigua que baixava des del Camí del Mig, una bassa i un pou. Dintre de la finca hi havia una casa a prop del carrer Sant Pau. Tenia 214 tarongers, 282 pereres, 13 parres, i dues palmeres.

Els compradors van ser dos socis: El Sr.Antoni Cortada Juncà, en nom de la societat "Cortada, Monteys i Cia"  i el Sr. Pau Cisa Moragas, pilot navegant de Premià de Mar.

Des d’un començament la seva intenció era urbanitzar la finca i vendre els solars. Van fer uns plànols on s’obrien els carrers Alegria, Unió, Esperança, Aurora , Sant Pau i en sentit vertical Eixampla i Nord.

En total es preveien uns 110 solars per a fer cases unifamiliars de planta i pis. Per a fer-vos l’idea de la magnitud del projecte només cal dir que en aquella època hi havia unes 300 cases a tot Premià de Mar.

Aprovat per l’Ajuntament van començar a vendre els solars. Des de 1877 fins 1881 en que es va donar per acabat i els dos socis es van repartir els 16 solars que quedaven per vendre.

Solars procedents de la urbanitzacó de l’ Hort dels Tarongers.(aquest llistat falta acabar )

1878

aurora 4

jaume cisa moragas

1878

unió 28

angela quintana vilá

1878

sant pau

juan busquets bartolí

1879

esperanza 14

joan maimús torres

1879

alegria

francesc puig xivillé

1881

aurora 1,3,5,7

miquel puig vives

1881

aurora 11,13

pere cisa cisa

1881

esperanza 28

jaume mas comas

1881

esperanza 13

jaume mas comas

1881

unió, 21,23,25

jaume mas comas

1881

unió 22

jaume mas comas

1881

alegria ( 6 solars )

jaume mas comas

1881

unió 1,3,5,7,9

pau cisa moragas

adjudicats al dissoldre la societat

1881

esperanza 2,4,6,8

pau cisa moragas

adjudicats al dissoldre la societat

1881

aurora 20

pau cisa moragas

adjudicats al dissoldre la societat

1881

unió 20

pau cisa moragas

adjudicats al dissoldre la societat

1881

esperanza 23,25,27

pau cisa moragas

adjudicats al dissoldre la societat

1881

esperanza 17

cortada monteys i cia

adjudicats al dissoldre la societat

1881

esperanza 21

cortada monteys i cia

adjudicats al dissoldre la societat

1881

alegría ( poniente)

cortada monteys i cia

adjudicats al dissoldre la societat