Crònica de F. Tobella apareguda a “ La ilustració Catalana “ el 15 de juliol de 1884

La propagadora del gas.

En la vetlla de la vervena de sant Joan, vigília de la festa major que Premia de Mar celebra per la diada de l’endemà, se benehí i inaugurà oficialment, en tan acondicionada vila,  la fabrica de “ La propagadora del gas” destinada a servir dit fluid  per la lluminària pública i particular i demés usos domèstics, industrials i agrícoles, a les poblacions del Masnou, Premià de Mar, Vilassar de Dalt i de Baix.

Un tren exprés que sortia de Barcelona  les 3 de la tarda, que regresà a les 10 de la nit conduí a algunes de les persones invitades a Premià deturant-se a Badalona per prendre a l’alcalde Sr. Caritg i al tinent d’alcalde Sr. Guixeras. A demés hi assistiren representacions dels ajuntaments i demés autoritats de Premià de Mar, Vilassar de Dalt i Masnou. Excusant sa presencia a causa del temps lo de Vilassar de baix, lo diputat per aquell districte Sr. Genové, lo de Sabadell Sr. Bennessat; lo notari de Vilassar Sr. Arús i altres entre els quals hi havia diferents representants de la fàbrica de gas.

Després de feta la benedicció pel clero de les parròquies de les citades poblacions, lo   “centre de cambrers” baix la direcció de Francisco Blasi serví als convidats un delicat lunch de la pastisseria i rebosteria de la comtal ciutat anomenada “la confianza”, en un dels magatzems de la fabrica ahon se aplegaven mes de 100 persones, entre las que s’hi veien distingides damas i senyoretes, qual bellesa resplendia amb l’improvisada claror del gas que cremava, al vessar dels canons llençats per terra, com si sortís per encant, de per tot arreu, en aquell moment d’expansió.

Lo senyor gerent de la companyia Sr. Anton Robira i Borrell llegí una comunicació de l’alcalde de Vilassar de Baix en la qual manifestava que aquell Ajuntament sentia no poder assistir a l’acte i brindava per lo progrés de la fabrica, felicitant-se per l’activitat desplegada en les obres.

A continuació lo Sr. Coll, accionista, brinda per lo senyor gerent i  per lo president de la junta directiva, Don Pau Valls, lo qual  obliga a aquestos dos senyors a prendre la paraula. Aquest manifesta lo sumament satisfeta que se troba la Junta per la activitat amb que s’havien portat a cap les obres i per la intel·ligència demostrada en sa realització. Lo senyor Robira contestà a l’al·lusió manifestant que ell no havia fet mes que  secundar os bons desitjos de tots los obrers que hi havia pres part amb tant bon zel com encert.

Després d’això se feu entrega de las toyas de flors que adornaven la taula a la senyora Mariangela Cisa, esposa de l’alcalde Don Miquel Font i a Donya Angela Font esposa de Don Silveri Mayolas tinent d’alcalde de Premià de Mar, altre a la senyoreta Josefina Coll i les dues restants amb destí a la parròquia.

Hem de fer constar amb gust que en tot lo possible se han empleat los materials dels país; així és que les canonades de ferro asfaltat, sistema Chameroy han sortit dels tallers dels Sr. Soujol i cia; lo gasòmetre, purificadora, extractor i demés del Sr. Ciervo i cia de la Barceloneta; la part de fundició de la fàbrica dels Srs. Valls germans, les canonades de plom de la de Don Manuel Arquer, las retortas i demés peces refractaries de la casa Cucurny i la part de teuleria  de la del Sr. Macià.

Les obres han corregut a càrrec de Don Josep Sanmiquel, majordom de la fàbrica, secundat admirablement per lo intel·ligent mestre de cases de Premià Joaquim Vidal; essent tots los treballs de fuster y manyà executats en la mateixa població. Cal citar que les obres començaren el tres de novembre de l’any passat i en la actualitat s’ha ja canalitzat una extensió de nou quilometres, de manera que en menos de 8 mesos s’ha construït de soca-rel una fàbrica que ben bé se pot prendre per modelo entre les de sa classe, puig conta amb tots los avenços moderns, essent capaç per 8 forns i tenint un gasòmetre de una cabuda  de 850 metros cúbics.

Consta a demés de sala de purificadora, altra de comptadors de fabricació, cuarto de vàlvules i reguladora, habitacions del contramestre, porter, escriptori, sala per direcció i juntes, magatzems ja plens de material, motor de gas sistema Korting, que dona moviment a tres cossos de bomba, per a treure aigua, a demés dels dipòsits de cok, comptadors, lampisteria i altres.

Les proves de fluid no pogueren ser mes satisfactòries puig resulta de bona potencia lumínica i sortí molt be; per qual motiu felicitem al gerent senyor Rovira Borrell, i al director industrial Don Vicenç Borrell per los magnífics resultats obtinguts en tant poc temps; a la vegada que a les citades poblacions de Premià i Vilassar de mar que des d’aquell moment quedaran iluminades per gas, així com a la del Masnou que al cap de 5 dies celebrà també  sa  festa major de Sant Pere amb la lluminària de dit fluid, essent lo únic que li faltava per obtenir lo dictat de curioses, puig la patent de netedat la han obtinguda sempre, com totes les demés de la costa de Llevant, sense que ens faci parlar la passió.