Procés històric de creixement urbà de Premià de Mar.

 

1. Primera etapa.

 

A part de Can Manent, durant tot el segle XVIII i part del XIX el creixement va ser unifamiliar, això vol dir que quan algun pescador volia instal·lar-se a prop del mar aconseguia un terreny i es feia una casa per la seva família. Es van anar construint fileres de cases paral·leles a la línea de la costa.

Son avui els carrers Àngel Guimerà començat a 1745, Sant Francesc 1760, Sant Josep 1783, algun tram de Prat de la riba i Sant Antoni1785.

Passada la guerra de Napoleó torna a haver-hi un fort increment, destacant els carrers, també paral·lels al mar, Gibraltar 1814, Sant Joan i Sant Miquel 1817, miquel Moragas 1824, Sant Cristòfol ( part ) 1826, Sant Francesc ( segona part) 1842

 

Aquest procés de construcció individual va continuar fins aproximadament 1850 quan es canvien les necessitats socials i ja no es demanen cases de pescadors, sinó cases per a treballadors de les fabriques tèxtils que van començar a instal·lar-se a Premià de Mar a partir de 1842.

 

2. Segona etapa.

 

1869. La primera gran urbanització en el sentit de parcel·lar completament una finca per a vendre els solars va ser la dels germans Cisa que van heretar una finca de 9.000 m2. Son els carrers Industria, S. Agustí i Camí ral (entre la Riera i la Crta de Premià de Dalt). En total es van preveure unes 25 cases, que al final en edificar-se els patis davanters i posteriors van arribar a unes 80.

 

1877. En ordre cronològic segueix la finca que la Sra. Mercedes Vehils va vendre al morir el seu marit, el famós tenor Adolfo Gironella. Eren 15.700 m2. Correspon a part dels carrers Eixample, Sant Pau, Aurora, Esperança, Unió i Alegria. En total es van preveure 110 vivendes.

Aquesta es la primera urbanització que redueix l’edificació i la deixa la finca sense el pati de davant la casa, edificant intensivament, es a dir els dos costats del carrer.

 

1900 s’obre el carrer Marina entre Gibraltar i S. Cristofol, en total 750 m2 i 10 vivendes

 

1900. En construir la fabrica del Sr. Puiggros ( La Lió) es va obrir el carrer Colom. Es van preveure 20 vivendes.

 

1924. Cases Barates. Tipus d’edificació que es va fer a moltes poblacions per a gent amb pocs recursos. En total eren 4.000 m2, es van preveure 35 vivendes.

 

1925-1930. Es varen construir unes 6 casetes al c/ pilar al costa de carrer de la Plaça.

 

1933 - 1942 es comencen a construir algunes cases al c/ Prim casi tocant al Camí del Mig, però sense una parcel·lació general de la finca dels germans Salom.

 

1936 Comença l’edificació del Barri Banyeres, que malgrat el seu nom és un sol carrer. La finca tenia uns 4.500 m2.

 

1944 Es van construir les 4 cases que hi ha a la Crta Vilassar, entre Gran Via i c/ Pintor Pau Roig.

 

1952-1960 Es va construir el carrer Joan Maragall, en total es preveien 30 cases i te uns 4.000 m2

 

1953 Es parcel·la una finca de 2.100 m2 per a fer-hi 16 cases. Son les que avui veiem al Ptge. Fortuny i c/ de la plaça.

 

1955 S’urbanitza la finca situada al costat de la fàbrica del gas, coneguda per Can Plans o Botey.

En total son 15.000 m2 i es van preveure 76 vivendes, i dos grans solars.

 

1955 S’urbanitza la finca que hi ha entre la Riera i el carrer Marina dels carrers Torras i Bages i Jaume Balmes. Van ser 5.000 m2 .

 

1956 El que es va anomenar Barri Cotet, avui dit Santa Maria. Eren 17.000 m2 i un total de 100 vivendes

 

1957 El Sr. Estrader i Rocalis SA urbanitzen una finca del Sr. Doria i dels germans Riera situada entre el col.legi de la Salle i el Camí del Mig, limitant amb el Torrent Castells. Son els carrers Ptge. Bruch, Ptge. Banyoles, part c/Aribau, Ptge. Empordà. En total son 17.400 m2 i unes de 100 vivendes.

 

1960 S’urbanitza una petita part de Can Tarté, que es diu Ptge. Mestres en total 800 m2, 10 vivendes

 

3. Tercera etapa.

 

A partir d’aquesta data hem de considerar que comença l’explosió demogràfica quan es comencen a fer blocs de vivendes, que caldrà estudiar a part, i que els primers passos van ser  1963 la finca de 19.000 m2 entre la Gran Via, La Lió, Masia Ribas, Unió, c/ elisenda de Montcada, i a 1966 la finca de Can Burra, entre Gran Via, c/ pilar i Dr. Fleming de 5.600 m2

 

 

Premià de Mar, 25.11.2013

joaquim margenat