Urbanització de les dues illes entre la Riera i la carretera de Premia de dalt per sota del carrer indústria.

Entre els anys 1873 i 1877 els germans Marià, Salvador i Agustina Cisa Roig varen vendre la finca que havien heretat dels seu pare Agustí Cisa, en total era una superfície de uns 9.000 metres quadrats.

Any

Comprador

Mides pams.

1873

salvador demata codina

28 x 400

1873

joaquim vidal mayolas

28 x 400

1873

anna giralt alsina

28 x 400

1873

teresa estival

28 x 400

1873

teresa estival

28 x 400

1873

agustí alsina maimús

28 x 400

1873

joan rosell cisa

28 x 400

1873

feliu casavella roig

28 x 400

1873

feliu casavella roig

28 x 400

1873

narciso silva roura

28 x 240

1874

emilia salich martí

28 x 460

1874

pablo pons ruiz

28 x 240

1874

pablo pons ruiz

28 x 240

1874

ezequiel mas argimón

28 x 460

1874

joaquin vidal mayolas

53-64 x 240

1876

feliu casavella roig

28 x 207

1876

pere font estrader

28 x 207

1876

maria gelpi riera

28 x 207

1877

jose cervera garbera

28 x 242

1877

jose cervera garbera

31 x 242

Com podeu veure tots els solars que es van vendre tenien la mateixa amplada, els 28 pams habituals de un cos de casa, però la llargada anava de 400 pams a 240 pams.

Al començament es venia el solar sencer que corresponia als dos carrers, es a dir, des del Camí Ral fins al carrer Indústria, amb l’advertència que l’Ajuntament volia obrir un carrer a la meitat. ( carrer Sant Agustí ). Mes tard ja varen vendre alternativament o la part de dalt o la de baix, eren 207 o 240 pams de llargada.

El solar que te mides especials 53-64 x 240 s’ha d’entendre que era la cantonada de la carretera de Premià de Dalt i Camí Ral, de forma irregular, i que avui s’ha modificat per donar-li la forma rodona que té.