Algunes notes referents al cementiri de Premia de Mar

En referim a la cronologia de la venda de nínxols i l’ordre en que es va anar fent.

Les diferents parets on hi ha els nínxols reben noms de sants. A diferents èpoques es van anar ocupant rengles damunt els ja existents.

des de 1937 fins 1955 es van anar venent els nínxols reconstruïts a S. Cristòfol

  1. i 1957 ampliació S. Llàtzer 201....

1958 ampliació S. Pere núm. 137-155

  1. ampliació S. Pau núm. 156-176
  2. ampliació S. Joan núm. 131-152
  3. ampliació S. Josep núm. 96-115
  4. ampliació S. Jaume núm. 121-145
  5. i 1964 ampliació S. Roc núm. 226-271

1965 i 1966 ampliació S. Llàtzer núm. 245

  1. ampliació S. Pere núm. 156-174 i S. Pau 177-195
  2. ampliació S. Joan núm.152-170
  3. ampliació S. Josep núm. 115-133 i S. Jaune145-168
  4. i 1971 ampliació S.Roc271-315, S. Joan 171-180 i S. Mateu 1-54

Al començament de 1972 no queden nínxols disponibles i previ el corresponent expedient es netegen els nínxols de desconeguts i no reclamats pels familiars i es procedeix a llogar-los.

A 1975 en la part nova del cementiri es comencen a ocupar per ordre numèric en el carrer núm. 1 els números 1 al 105.

Al 1977 es comença el carrer núm. 2.

 

La progressió dels preus oficials dels nínxols del cementiri van ser els següents:

1900............50 ptes.

1926..........100

1942..........200

1950..........650

1952..........700

1959.......1.000

1968.......3.000

1975.......6.000

1977.....10.000

1978.....15.000