Veynat de Mar de Premia 1775.

D'una relació dels veïns aconductats amb el metge Dr. Josep Font hem extret els que vivien al barri de mar molt abans de que fos considerat com a poble. En total son 57 families.

Francesc Moragas Amat Paronas, vda. Marian Prats
Joan Albert Buxó Anton Serraculí Jaume Balangas
Salvador Riera Francesc Riera Josep Mas Torres

Josep Gurri

Josep Arbucias Paula Cisa vda.
Julià Alsina Marian Mas Pau Alsina
Pau Vilar Josep Alsina Batlle Francesc Roselló
Eulalia Riera Vda Joan Estival Josep Serra
Mariano Riera Bernat Beltran Marian Moragas
josep Mas Bernat Torres Agustí Cisa
Pau Moragas Jaume Mas Puig Gertrudis Alsina vda.
Rosa Quintana Miquel Cisa Bartomeu Roig
Salvador Gasch Marian Roig Tomàs Estrader
Joan Estrader Francesc Riera Anton Fontrodona
Francesc Cardona Llorens Mas Buxó Magina Cisa vda.
Pere Roig Salvador Mas Pau Moragas Amat
Joan Constansó Joan Martí Damià Fontrodona
Sever Cardona Josep Maymús Miquel Constansó
Domenec Xivillé Francesc Estrader Jaume Cisa
Cristofol Argimón Miquel Font Maurici Cisa